27 juni 2007

Sådan er det nu engang på KU


Jeg er altså ikke den eneste som synes at IT-situationen på KUA er uholdbar. En rapport offentliggjort i marts retter en sønderlemmende kritik af IT-forholdene på hele Københavns Universitet.
Rapporten er udarbejdet af Global Learning Innovations, et Hong Kong-baseret konsulentfirma. Ikke bare nynner rapporten med på det omkvæd, vi studerende har skrålet i den tid jeg har været studerende - nej den skriver nye, kradse vers - og modulerer en halv tone op!

Tillad mig at citere fra rapporten:

"Forestil dig en virksomhed uden lederskab, uden plan, uden budgetlægningsproces, uden regnskabspligt, uden klar ansvarsfordeling og uden produktstandarder eller metoder til at måle brugertilfredshed. Det er IT-situationen på universitetet. Det kan næppe betegnes som en 'virksomhed'."

Man kan godt se hvor konklusionen på rapporten bærer hen af.
Selv har jeg været til møde med den IT-ansvarlige på KUA, udvekslet sympatiske og velmenende e-mails og breve med rektoratet og dekanatet, og indtil videre er det vist kommet til at der er fundet 6,5 mio kr. som "blandt andet" skal skal bruges på trådløst netværk på KUA. Blandt hvor meget andet? -tænker jeg nu, et par måneder før jeg starter på 5. semester.

Ingen kommentarer: