14 november 2007

Ahvaffornoget?

Jeg er i Rørvig for at få læst lidt og slappet af hos mine forældre.

Min far har modtaget et lettere kryptisk brev -et i en lang række- fra en nu opsagt tv-udbyder.
Han har for snart mange måneder siden opsagt mine forældres abonnement efter gældende regler, udstukket af samme firma - og i samme forbindelse frabedt sig al yderligere henvendelse fra deres side.

Jeg citerer hermed fra dette kryptiske brev:

"Du har tegnet et abonnement hos [os], som du har opsagt. Vi svarede ved den lejlighed, at din opsigelse er gældende fra 1. november 2007.

Sø- og Handelsretten har ved dom 15. juni 2005 afgjort at
1) Vi er berettiget til at håndhæve den første abonnementsperiode på 12 betalende måneder. (mine forældre havde haft abonnementet siden 2004 -min kommentar) og
2) Vi kan anvende et opsigelsesvarsel på mere end 30 dage. (hvilket de jo også havde gjort, nemlig 3 måneder -min kommentar)

I overensstemmelse med dommen har vi ændret(min fremhævelse) opsigelsevilkårene.
Din opsigelse er derfor stadig(min fremhævelse) gældende fra den 1. november 2007."


Summa summarum:

Den oprindelige opsigelsesdato var 1. november 2007.
Fordi firmaet har handlet i overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens domsafsigelse ændrer de nu opsigelsdatoen til 1. november 2007.

Ahvaffornoget?!

Ingen kommentarer: